Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

1. člen
Navedeni splošni pogoji se nanašajo na uporabo rešitev, izdelkov in storitev podjetja, kakor tudi na uporabo spletnih strani, profilov na socialnih omrežjih in drugih sorodnih storitev, ki jih ima v lasti oz. upravlja podjetje. Splošni pogoji so sestavni del ponudb in predračunov podjetja.

2. člen
Podjetje spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Podatkov o uporabniških računih ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Podatki, ki jih obiskovalci spletnih strani podjetja oddajo preko spletnih obrazcev ali elektronske pošte, se lahko uporabljajo za trženjske namene s strani podjetja.

3. člen
Trženjske, programerske in spletne rešitve, storitve in izdelki podjetja so namenjeni kot podpora poslovnim aktivnostim njihovih uporabnikov, pri čemer si podjetje pridržuje avtorske in druge sorodne pravice nad izdelkom ali storitvijo v celoti oz. v tistem delu, ki ne vključuje avtorskih in sorodnih pravic tretjih oseb.
Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno podjetje.

4. člen
Storitev, izdelek ali rešitev bo s strani podjetja izvedena v roku, ki je opredeljen v ponudbi, predračunu ali v drugi komunikaciji s stranko, kar lahko vključuje sporočila poslana po elektronski pošti ali drugih elektronskih, telekomunikacijskih ali tiskanih medijih.

5. člen
Naročilo je sprejeto in se prične izvajati, ko prejmemo dogovorjeno predplačilo (avans). Avans se hkrati smatra kot sklenitev pogodbe oziroma dokončni dogovor med naročnikom in izvajalcem, v kolikor ni med naročnikom in izvajalcem sklenjena druga pogodba. V kolikor naročnik med izvajanjem naročila odstopi od pogodbe oziroma dogovora se avans upošteva kot poplačilo vseh do takrat nastalih stroškov izvajalca (npr. analiza stranke in konkurence, ideje in predlogi, izdelava predlogov oziroma vzorcev, stroški nastali za izdelavo ponudbe, …).

6. člen
Podjetje ne odgovarja za vsebine na spletnih straneh in drugih rešitvah, ki jih uporabljajo naročniki, kakor tudi ne za njihov izvor, avtorske pravice, ali za kakršnekoli posledice, ki bi nastale z vsebinami na spletnih rešitvah naročnikov. Odgovornost zanje je izključno na strani naročnika. Slednji prav tako polno odgovarja za skladnost svojih vsebin in spletne strani v celoti z zakonodajo. V primeru zahteve s strani državnega organa ali drugi pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, sme podjetje odstraniti tovrstne vsebine iz spletne strani naročnika oz. slednjo izklopiti do ustrezne ureditve. V primeru ponavljajočih se kršitev sme podjetje enostransko prekiniti pogodbo z naročnikom, ki ob tem izgubi možnost povračila plačanih storitev ali izdelkov oz. rešitev, hkrati pa je dolžan poravnati vse morebitne odprte postavke.

Naročnik mora prav tako skrbeti za varnost svojega sistema in na strežnik ne sme nalagati spornih, škodljivih, nezakonitih datotek in drugih podatkov, ali pošiljati nezaželene oz. vsiljene elektronske pošte (znane kot “spam”). V tem primeru si izvajalec pridržuje odstraniti vsebine iz spletne strani naročnika oz. onemogočiti tovrstno izvajanje aktivnosti.

7. člen
Podjetje si prizadeva za varno delovanje strežnikov, spletnih strani in drugih rešitev, vendar ne prevzema nobene odgovornosti (tudi ne za škodo) za nedelovanje storitev zaradi nepredvidenih napak, hekerskih napadov in drugih dogodkov, ki bi preprečevali normalno delovanje storitev ali pa bi povzročili izgubo podatkov ali kako drugače pripeljali do neželenih rezultatov. V teh primerih lahko podjetje povrne le strošek gostovanja na strežniku, ki še ni bilo izkoriščeno do konca zakupljenega obdobja. V izogib tem težavam strankam omogočamo, da pri nas proti v skladu z našo ponudbo naročijo izdelavo varnostne kopije spletne strani oz. drugih tovrstnih rešitev.

8. člen
Spletno podjetja je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost.

9. člen
Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

10. člen
Pogoji sodelovanja so odvisni in od zakonov in drugih elementov prava RS.